Tuyển dụng

TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH

TUYỂN QUẢN LÝ KINH DOANH

By :hethongcamdotoanquoc 178 Views 13/10/2018

  NỘI DUNG Xây dựng kế hoạch và giám sát hoạt động – Đảm bảo việc hoàn thành chỉ tiêu doanh số nhóm. – Đảm bào việc tuyển dụng và duy trì số người trong nhóm theo yêu cầu. – Triển khai việc huấn luyện và giám sát từng thành viên trong nhóm đạt chỉ tiêu doanh số cá nhân. – Xây dựng tinh thần...Đọc Thêm

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

By :hethongcamdotoanquoc 176 Views 13/10/2018

  NỘI DUNG – Lương cơ bản 5 triệu + phụ cấp + thưởng, hoa hồng, tổng thu nhập từ 50 triệu đến 70 triệu/ tháng – Được ký hợp đồng lao động, được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước – Có thưởng cho nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm – Có cơ hội được đào tạo các kỹ năng về bản thân –...Đọc Thêm

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

By :hethongcamdotoanquoc 186 Views 13/10/2018

  NỘI DUNG Xây dựng Chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên – Đánh giá nhu cầu đào tạo của CBNV hàng năm nhằm xác định các nhu cầu đào tạo của CBNV theo từng nhóm nghề, vị trí chức danh – Quy hoạch nội dung đào tạo, giải pháp và phương thức cho từng nhóm nghề, chức danh – Xây dựng tài liệu đào...Đọc Thêm